Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi


İlgili dosyayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri


İlgili dosyayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İş Akış Şemaları


İş akış şemaları için buraya tıklayabilirsiniz.

Hassas Görevler


İlgili dosyayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Komisyonlar

MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU

Doç. Dr. Metin UÇAR

Komisyon Başkanı

Doç. Firdevs Müjde GÖKBEL

Üye

Doç. Dr. Muhammet BİLGEN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Elçin ERGİN TALAKA

Üye


AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KOMİSYONU

 

Doç. Dr. Metin UÇAR

Komisyon Başkanı

Doç. F. Müjde GÖKBEL

Üye

Doç. Muhammet BİLGEN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ

Üye


DERS VE SINAV PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU

Doç. Ezgin YETİŞ

Komisyon Başkanı

Doç. İ. M. V. Noyan GÜVEN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra İLHAN CİVLİZ

Üye

Arş. Gör. Dr. Sofya Cihan CANBOLAT

Üye

Arş. Gör. Serkan ÖZER

Üye

Arş. Gör. Murat BİRER

Üye


SAYIM KOMİSYONU

 

Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ

Komisyon Başkanı

Hikmet EKER

Üye

Sezen DURGUT

Üye

Alper CİVAN

(Teslim Eden)

Semiha ACI 

(Teslim Alan)

 

BİRİM VE BÖLÜM STAJ KOMİSYONLARI

Birim Staj Komisyonu

Doç. Dr. Firdevs Müjde GÖLBEL

Komisyon Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇAKIR ARIANPOUR 

Üye


Grafik Tasarımı Bölümü Staj Komisyonu

 

Doç. Dr. Burak Erhan TARLAKAZAN

Komisyon Başkanı

Doç. Dr. Elif TARLAKAZAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ

Üye

Arş. Gör. Dr. Sofya Cihan CANBOLAT 

Yedek Üye


Seramik ve Cam Bölümü Staj Komisyonu

 

Doç. Dr. Firdevs Müjde GÖLBEL

Komisyon Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇAKIR ARIANPOUR

Üye

Arş. Gör. Serkan ÖZER  

Üye

Arş. Gör. Yeliz ÖKDEM ATEŞ

Yedek Üye


BİRİM KALİTE KOMİSYONLARI

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Birim Üst Kalite Komisyonu

Dekan Prof. Erol YILDIR

Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ

Doç. Dr. Metin UÇAR

Doç. Muhammet BİLGEN

Doç. Firdevs Müjde GÖKBEL

Doç. Ezgin YETİŞ

Doç. İ. M. V. Noyan GÜVEN

Fakülte Sekreteri Hikmet EKER

Birim Öğrenci Temsilcisi İlayda AKSOY 


Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Değerlendirme Komisyonu

Doç. Ezgin YETİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Elçin ERGİN TALAKA

Doç. Dr. Muhammet BİLGEN

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇAKIR ARIANPOUR

 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Birim Kalite Çalışma Grupları

Kalite Güvencesi Sistemi Grubu

Prof. Seyhan YILMAZ

Doç. Dr. Burak Erhan TARLAKAZAN

Doç. Dr. Mine DİLBER

Doç. Firdevs Müjde GÖKBEL YAVUZOĞLU

Doç. İ.M.V. Noyan GÜVEN


Eğitim-Öğretim Grubu


Doç. Firdevs Müjde GÖKBEL YAVUZOĞLU

Doç. Dr. Muhammet BİLGEN

Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Serap YILDIZ İLDEN

Doç. Dr. Mine DİLBER


Araştırma-Geliştirme Grubu

Doç. Dr. Elif TARLAKAZAN

Dr. Öğr. Üyesi Teoman ÇIĞŞAR

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇAKIR ARIANPOUR

Arş. Gör. Yeliz ÖKDEM ATEŞ

Arş. Gör. Serkan ÖZER


Toplumsal Katkı Grubu

Doç. Dr. Mine DİLBER

Doç. Ezgin YETİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Elçin ERGİN TALAKA

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra İLHAN CİVLİZ

Arş. Gör. Dr. Sofya Cihan CANBOLAT


Yönetim Sistemi Grubu

Prof. Seyhan YILMAZ

Doç. Dr. Metin UÇAR

Doç. Dr. Burak Erhan TARLAKAZAN

Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Elçin ERGİN TALAKAKısmi Zamanlı Öğrenci Seçim Komisyonu

Prof. Seyhan YILMAZ

Başkan

Doç. Metin UÇAR

Üye

Doç. Muhammet BİLGEN

Üye


Piyasa Fiyat Araştırması Komisyonu

Doç. Muhammet BİLGEN

Başkan

Öğr. Gör. Uğur TAŞATAN

Üye

Sezen DURGUT

Üye


Muayene ve Kabul Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ

Başkan

Doç. İ. M. V. Noyan GÜVEN

Üye

Alper CİVAN

Üye


Madde Bağımlılığı Temsilcisi

Sümeyra HARÇ

Kalite Birim Öğrenci Temsilcisi

İlayda AKSOY

Kariyer Merkezi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ

Stratejik Planlama (2025-2029) Fakülte Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ


Birim Kalite Komisyonu Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ

Fakülte Web Sayfası Sorumlusu

Doç. Dr. Metin UÇAR
Arş. Gör. Dr. Sofya C. CANBOLAT

Fakülte Sosyal Medya Hesapları Sorumlusu

Öğr. Gör. Esra ATİK

Koordinatörlükler

BİRİM KALİTE KOORDİNATÖRÜ

 

Doç. Ezgin YETİŞ

Dr. Öğr. Üyesi - Aslı ÇAKIR ARIANPOUR

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ

 

Dr. Öğr. Üyesi - Aslı ÇAKIR ARIANPOUR

 

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ 

 

Prof. Seyhan YILMAZ 

 

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ 

 

Doç. İ.M.V. Noyan GÜVEN 

 

UZAKTAN EĞİTİM BİRİM KOORDİNATÖRÜ 

 

Doç. Muhammet BİLGEN

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ  

 

Arş. Gör. Yeliz ÖKDEM ATEŞ

 

SINAV KOORDİNATÖRÜ

 

Doç. Dr. Ezgin YETİŞ

 

PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİ KOORDİNATÖRÜ

 

Öğr. Gör. Özgür YENİ

 

BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRÜ

 

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra İLHAN CİVLİZ