Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

GRAFİK TASARIMI

Genel Bilgiler


Grafik Tasarım Bölümüne, Yüksek Öğretim Kurulu Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 06.05.2016 tarihli ve 38701461-301.01.01- E7353 sayılı yazısı ile öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 2016-2017 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 15'i uluslararası öğrenci olmak üzere 45, 2018-2019 eğitim öğretim yılında yine 15'i uluslararası öğrenci olmak üzere 45 öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren bölümümüzde toplam 120 öğrenci eğitim almaktadır.


Amaç: Grafik Tasarım Bölümü’nün amacı; meslek ünvanı “grafik tasarımcı” olan iş gücünü yetiştirmektir. Grafik tasarımcı olarak yetiştirilen öğrenciler, reklâm sektöründe, matbaalarda, fotoğraf stüdyolarında ve ayrıca özel ve kamu kuruluşların kurumsal iletişim departmanlarında istihdam edilmekte ve tasarım elemanları olarak çalışmaktadırlar. 


Hedefler: Bölümümüzün amaçta belirtilen hususları doğrultusunda her yıl 15 'i uluslararası öğrenci olmak üzere toplam 45 öğrenciyi 4 yıllık eğitim süreci sonunda öncelikle Kastamonu ili sonrasında bölgesel ve daha geniş kapsamlı olarak Türkiye genelinde, uluslararası öğrencileri de kendi ülkelerinde  işgücü oluşturmasını sağlamaktır. Değişen ve gelişen toplum dinamiklerine uygun olarak Grafik Tasarım Bölümü sürekli yenilenme ve çağdaş olanı yakalamak hedefindedir.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Bölüm eğitim süresi dört yıldır. Genel kültür, teorik ve uygulamalı meslek derslerini kapsamaktadır. Aynı zamanda öğretim yılı içerisinde çevre tanıtım ve inceleme gezileri ile önemli sanatsal etkinliklere ilişkin faaliyetler, bölüm çerçevesinde yürütülmektedir. Bölüm Öğretim Elemanları Ulusal ve Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmuş bilimsel çalışmalarının yanı sıra Uluslararası ve Ulusal düzeyde olmak üzere çeşitli yarışmalı karma ve kişisel sergilere eserleriyle katılmaktadırlar.

Grafik Tasarım Bölümü, temel sanat kavramları ve grafik tasarımlarında bu kavramların uygulama ve sentezlerini, çeşitli grafik tasarım problemlerinin çözümüne yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Derslerde teorik ve uygulamalı konular ele alınmakta, hem geleneksel, hem de bilgisayar destekli dijital tasarım yöntemleri öğretilmekte ve bunlar atölye çalışmaları ile desteklenmektedir. Lisans eğitim programı; Temel Sanat Eğitimi ve Desen dersi destekli olarak, Sanat Tarihi, Grafik Sanatı Tarihi, Tipografi, Tasarım Atölye, Fotoğraf, İllüstrasyon, Web Tasarımı, Animasyon, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı, Proje, Özgün Baskı gibi alan derslerini kapsamaktadır


Kabul ve Kayıt Koşulları: Her yıl bölümümüze uluslararası anlaşmalar gereği 15 yabancı, özel yetenek sınavı ile 30 ulusal olmak üzere toplam 45 öğrenci kontenjanı açılmaktadır.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamak ve 30 iş gününden oluşan sektör stajını bitirmiş olmak.


Ölçme ve Değerlendirme: Kastamonu Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.


İstihdam Olanakları: Grafik tasarımcı olarak yetiştirilen öğrenciler, reklâm sektöründe, matbaalarda, fotoğraf stüdyolarında ve ayrıca özel ve kamu kuruluşların kurumsal iletişim departmanlarında istihdam edilmekte ve tasarım elemanları olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezun olan öğrencilerin kendi fakültelerinde alanlarına yönelik lisansüstü eğitim almalarına olanak tanınmaktadır.


Misyon: Grafik Tasarım Bölümü’nün misyonu, bölge, ülke ve dünya kültürüne Grafik Tasarım aracılığıyla katkı sağlayacak evrensel düşünce ve değerlere sahip yaratıcı ve özgür bireyler yetiştirmektir. Ayrıca öğrencilerin; bağımsız, yeteneğini öne çıkaran, nitelikli, katılımcı ve alanında iyi bir sanatçı, tasarımcı, grafiker olarak yetişmesini sağlamaktadır.


Vizyon: Grafik tasarım alanında; uluslararası standartlarda, sanatsal ve bilimsel gelişmeleri yakından izleyip teknolojiyi takip eden, grafik tasarım olgusunun toplumda anlamını bulmasına öncülük ederek, tercih edilen, örnek bir bölüm olmaktır. Bu doğrultuda donanımlı bireyler yetiştirmek üzere yaratıcı hayal gücüne sahip, yetenekli ve başarma kararlılığı olan öğrencilere, kendini geliştirme imkânı sunulmaktadır.Fiziki Altyapı:

Bölüm Adı

Atölye

Adet

Laboratuvar

Adet

Derslik

Adet

 

 

Grafik Tasarım

Grafik Tasarım Atölye I (D-106)

1

Bilgisayar Laboratuvarı (D-102)

2

 - -

Grafik Tasarım Atölye II (D-322)

1
Baskı ve Tasarım Atölyesi (D110)

1
Toplam

3

Toplam

2

Toplam

-

 


Ders Programı

2023-2024 BAHAR YARIYILI LİSANS EĞİTİMİ DERS PROGRAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

2023-2024 BAHAR YARIYILI LİSANS EĞİTİMİ ÖĞRETİM ELEMANLARI DERS PROGRAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

2023-2024 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ DERS PROGRAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Doç. Dr. Burak Erhan TARLAKAZAN
Doç. Dr. Burak Erhan TARLAKAZAN Bölüm Başkanı V.tarlakazan@hotmail.com
  Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZkbilirdonmez@kastamonu.edu.tr
 Arş. Gör. Dr. Sofya Cihan CANBOLAT
Arş. Gör. Dr. Sofya Cihan CANBOLATcihancanbolat@kastamonu.edu.tr

No item found!

No item found!

No item found!

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Doç. Dr. Burak Erhan TARLAKAZAN (Bölüm Başkanı)
0366 280 24 11
betarlakazan@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Elif TARLAKAZAN
0366 280 24 18
etarlakazan@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ
0366 280 24 03
kbilirdonmez@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet İNCEAĞAÇ
0366 280 24 37
minceagac@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Sofya Cihan CANBOLAT
0366 280 24 31
cihancanbolat@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Birsen ERGÜN
0366 280 24 35
bergun@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Elif Arzen DEMİREL İNAL
0366 280 24 40
arzendmrl@gmail.com