Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Misyon-Vizyon


Misyonumuz

Fakültemiz, modern dünyanın gereksinimlerini karşılayan, çağdaş eğitim, öğretim anlayışı içinde sanat ve tasarım alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Bu faaliyetler doğrultusunda, manevi değerlerine bağlı, topluma ve bilim dünyasına saygılı, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, kavramsal düşünceye sahip, yetkin bakış açısıyla değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilen fertlerin inşası için gerekli değer ve ortam koşullarının oluşturulması hedeflenmiştir.

Bu bağlamda misyonumuz, yerelden evrensele kapsamlı bilgi birikimiyle donatılmış, geleneksel ve çağdaş sanatların her alanına duyarlı, evrensel çizgide yeni sanat oluşumlarının ortaya çıkmasını hedefleyen, görsel okur- yazarlığı kazanmış, pozitif düşünebilen, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanabilen katılımcı, paylaşımcı, doğaya ve insana saygılı nesiller yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Fakültemiz, Kastamonu’da yerelden evrensele açılan bir sanat ve kültür merkezi olmayı amaçlamaktadır.

Bu bağlamda vizyonumuz, kültürel ve ekonomik düzeyleri göz önünde bulundurmak koşuluyla, ülkemizin, güzel sanatlar ve tasarım alanında ihtiyaç duyduğu ve ileride duyabileceği geleneksel ve çağdaş sanat alanlarına yönelik programlar geliştirmek; söz konusu alanlara ilişkin gelişmeleri takip ederek uygun fiziksel ortam sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde sanat, araştırma ve öğretim süreçlerini gerçekleştirmektir. Ayrıca öğrencilerin sanat yetilerinin çağdaş anlayışla geliştirilmesine bağlı olarak, sanat ve tasarıma yönelik deneyimleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturulacak kaliteli iş gücünün topluma yayılmasını sağlayarak insanımızın güzel sanatlara ilgisini evrensel düzeye taşımaktır.

Kalite Politikası

Fakültemiz misyon, vizyon ve stratejik plan doğrultusunda; çağdaş eğitim, öğretim anlayışı içinde sanat ve tasarım alanlarında araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, kavramsal düşünceye sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde sanat, araştırma ve öğretim süreçlerini gerçekleştirmeye çalışan, sanat alanında yaptığı işbirlikleri ve araştırmalarla bölgenin ve ülkemizin kültürel ve sanatsal gelişiminde aktif rol oynayan, dış paydaşlarla birlikte projeler yürüten, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanabilen, doğaya ve insana saygılı olmayı benimseyen, iç ve dış paydaşların kalite süreçlerine katılımını sağlayarak tüm paydaşların memnuniyetini yüksek düzeyde tutmayı hedefleyen bir kalite yönetimini taahhüt eder.