Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

SANAT ESERLERİ KONSERVASYONU VE RESTORASYONU

Genel Bilgiler

Amaç: Arkeolojik ve etnografik nitelikte ve kültürel bir değer veya sanat objesi olarak kabul edilen taşınır ve/veya taşınmaz sanat ve kültür varlıklarının koruma ve onarımını yaparak bu eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktadır. Eğitim-öğretimin yanı sıra, koruma bilimine yardımcı olan arkeoloji, sanat tarihi, güzel sanatlar, müzecilik, mimarlık, mineraloji, mikrobiyoloji, petrografi ve arkeometri gibi farklı sanat, sosyal ve fen bilimleri ile iş birliği içinde bulunarak, ilgili tüm disiplinlerin işbirliği içinde koruma ve onarım çalışmalarını gerçekleştirmek. Ve bu çalışmalar için gerekli araştırma-uygulama projeleri ve danışmanlık hizmetleri ile kültürel mirasımızın korunması alanında etkin rol oynamak.


Hedefler: Bu programın temel hedeflerinden biri; konusu “sanat objesi” olan kültür ve sanat varlıklarının korunması ve onarımı alanında teknik bilgi ve becerileri gelişmiş, ülke gereksinimlerine katkı sağlayacak nitelikli meslek elemanları (konservatör ve restoratör) yetiştirmektir. Türkiye ve dünyada koruma ve onarım alanındaki bilgi ve teknolojik gelişmeleri izlemek. Taşınır/taşınabilir ve taşınmaz kültür ve sanat varlıklarının korunmasında karşılaşılan sorunların türleri ve nedenlerinin bilimsel yöntemlerle araştırılması, belirlenmesi ve belgelenmesini sağlamak. Koruma ve onarımda kullanılan malzeme, alet ve aygıtların tanınması ve kullanılmasını sağlamak. Bilimsel inceleme ve araştırma; yöntem geliştirme ve belirleme; uygulama yapma ve uygulama sonuçlarını değerlendirme becerisine sahip “konservatör ve restoratörler” yetiştirmek,

Kendisinin ve mesleğinin toplumdaki yerini kavramış, sanat ve kültür varlıklarının korunması alanında teknik bilgi ve temel uygulama becerileri kazanmış, kamu yararını gözeten, gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanabilen, mesleki gelişmeye açık koruma ve onarım için gerekli bilgi ve beceriye sahip meslek elemanları (konservatör ve restoratörleri) yetiştirmek.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Bölümde zorunlu ve seçmeli olmak üzere, teori ve pratiğe dayalı ders programı uygulanacaktır. Birinci yıl arkeoloji, sanat tarihi, belgeleme teknikleri, temel kimya gibi koruma bilimine yardımcı bilim alanları ile koruma kuram ve terimlerine ilişkin temel bilgilerin işlendiği dersler ağırlıkta olacaktır. İkinci yıldan itibaren çeşitli obje grupları üzerinde malzeme bilgisi, bozulma türleri ve bunlara karşı alınacak önlemlere yönelik “önleyici” ve “etkin” koruma yöntemlerinin işlendiği teori ve uygulama ağırlıklı eğitim hedeflenmektedir. Programlardaki eğitimin içeriğinde, uzman kadrosu ve öğrenci taleplerine bağlı olarak sürekli değişim, gelişim ve çeşitliliğe açık bir yol izlenmesi, öğrencilerin bilgi ve becerilerini pekiştirecek staj ve proje uygulamalarına yer verilmesi öngörülmektedir.


Kabul ve Kayıt Şartları: 


Mezuniyet Şartları:


Ölçme ve Değerlendirme:


İstihdam Olanakları: Müzeler ve ören yerleri konservatörlere en çok ihtiyaç duyulan istihdam alanlarının başında gelir. Arkeolojik kazılar da konservatörler için geniş çalışma olanağı bulunan koruma uygulama alanlarıdır. Kazı sırasında buluntuları veya mimari kalıntıları içeren bir koruma, kazı ekibi içinde profesyonel bir veya daha çok konservatörün sürekli bulunmasını gerektirmektedir. Konservatörler için bir diğer istihdam alanı mimari mirasın korunmasına yönelik uygulama yapılan restorasyon şantiyeleridir. Tarihi binalardaki duvar resimleri, mozaik, taş, çini, sıva, ahşap, metal gibi özgün yapı malzemeleri ve süslemelerinin korunması mimarlardan çok konservatörlerin uygulama alanına girmekte ve bu yönde talepler artış göstermektedir. Mezunlar için kamuya ve özel sektöre hizmet vermek üzere firmalaşma olanakları da mevcuttur. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün son zamanlarda Türkiye’de yapılan yerli ve yabancı kazılara koruma planlaması ve konservatör bulundurma zorunluluğu getirmesi, müzelerden gelen talepler ve konuya artan ilgi mezunlar için istihdam alanını genişletmektedir.


Misyon: Koruma ve onarım biliminin dünyada geldiği nokta disiplinler arası çalışan, koruma etik ve felsefesi, malzeme bilimi, kimya ve müze bilim arasında yer alan oldukça dinamik bir yapıya sahiptir. Bölümümüz bu temel hedefler doğrultusunda uluslararası işbirliğine açık, yeni fikir ve uygulama alanları oluşturmayı hedefleyen, koruma biliminin tanıtılması, yaygınlaştırılması, Türkçe terminolojinin ve koruma etiğinin oluşturulması, Türkçe literatüre eserler kazandırılmasını temel hedefleri arasında görmektedir. Koruma çalışmalarında yeni teknolojilerin uygulanması konusunda araştırma yapmak, kimya ve fizik alanlarının koruma bilimindeki etkinlik alanlarını genişletecek araştırmalara öncelik vermek vazgeçilmez hedefimizdir.


Vizyon: Arkeolojik ve etnografik nitelikte ve kültürel bir değer veya sanat objesi olarak kabul edilen taşınır ve/veya taşınmaz sanat ve kültür varlıklarının koruma ve onarımını gerçekleştirmek. Aynı zamanda koruma bilincini toplumun her kademesine yerleştirerek gerek toplumsal gerekse bireysel bir duyarlılık oluşturmak bölümümüzün temel ilkeleri arasındadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli özgün bilimsel çalışmalarla, nitelikli, yetkin ve yeniliklere açık bireyler yetiştirmek. Ülkemizin ve bölgemizin koruma konusundaki geleceğine yön verebilecek, eğitim-öğretim ve araştırma olanakları ile tercih edilen ve tüm değerleri ile öncü ve örnek bir bölüm olarak kültürel mirasımızı en doğru metodlar gözeterek korumak.


Fiziki Altyapı:


Ders Programı

2023-2024 BAHAR YARIYILI LİSANS EĞİTİMİ ÖĞRETİM ELEMANLARI DERS PROGRAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

2023-2024 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ DERS PROGRAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Ders Kataloğu


Öğretim Planı


Ders İçerikleri


No item found!

No item found!

No item found!

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Doç. Ezgin YETİŞ (Bölüm Başkanı)
0366 280 24 15
ezginyetis@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Serap Yıldız İLDEN
0366 280 24 28
serapilden@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Işılay KONAK
0366 280 24 19
ikonak@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Atila DİLER
0366 280 24 44
atiladiler@kastamonu.edu.tr