Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

FAKÜLTE DERGİSİ

Fakülte Dergisi

Değerli Bilim İnsanları
Otuzyedi Sanat ve Tasarım Dergimizin dördüncü sayısı (HAZİRAN, 2024) için yayın çağrısına çıkmış bulunmaktayız. Çalışmalarınızı DergiPark sistemi aracılığı ile 31 Mart 2024 tarihine kadar yükleyebilirsiniz.

Dergimizin yazım kuralları 06 Ekim 2023 tarihinde güncellenmiş olup makale gönderimi için yazarlar tarafından yüklenmesi gereken dosyalara kapsam mektubu ve her makalede bulunması gereken genişletilmiş Türkçe/İngilizce özet makale şablonuna eklenmiştir. Yazarlarımızın bilgisine sunarız.İyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla
Otuzyedi Sanat ve Tasarım Dergisi Editörlüğü


Dear Scientists
We have made a call for publication for the fourth issue (June, 2024) of our Thirty-seven Art and Design Journal. You can upload your works through the DergiPark system until March 31, 2024.
We expect your interest and support, and we wish you convenience in your work.

Yours sincerely.
Editorship of Thirty-seven Art and Design Journal

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam:

  1. Amaç, Kastamonu Üniversitesi bünyesinde yer alacak olan "Otuzyedi Sanat ve Tasarın Dergisi” Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dergisi'nin yayımına ilişkin esasları
  2. Dergiye plastik sanatlar, fonetik sanatlar, grafik tasarımı sahne sanatları, görsel iletişim tasarımı, sanat eğitimi, sanat tarihi, sanat eserleri konservasyonu ve restorasyonu, iç mimari, sanat felsefesi ve sosyolojisi, geleneksel Türk sanatları ve endüstriyel tasarım konu başlıklarına sahip ve bu konu başlıkları dışında kalan sanat ve tasarım ile ilgili bilimsel makaleler kabul edilmektedir.
  3. Dergi, yılda iki kez, Haziran ve Aralık ayında yayımlanır.
  4. Dergi, Türkçe ve İngilizce yayın kabul eden hakemli bir dergidir.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası


Yazarlar etik sorumluluk bildirimi ve teliff hakları devir formunu gönderim sürecinde sisteme yüklenmelidir.Dergiye gönderilen yazıların tümü için benzerlik raporu %15 'i geçmemelidir.

iThenticate yazılımı kullanılmalıdır.

Yazım Kuralları

Dergi Kurulları

Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Yayın Değerlendirme Süreci

Değerlendirme

  1. Dergi Yayın Kurulu tarafından biçim ve alanlar açısından uygun bulunan yazılar değerlendirme yapılması için konunun uzmanı en az iki hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmelerinin ikisi de olumlu İse çalışma yayına kabul edilir. Biri olumlu, diğeri olumsuz ise makale üçüncü bir hakeme gönderilir.
  2. Gönderilen yazılar en az iki alan uzmanının "yayımlanabilir" onayından sonra, Yayın Kurulu'nun son kararı ile yayımlanır. Yazar/lar, hakem ve Yayın Kurulu'nun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak durumundadır.
  3. Hakem oluru alan makaleler, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayımlanır.
  4. Dergiye gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.
  5. Kabul edilmeyen makalelerin yazar/larına e-posta yoluyla bilgi verilir.

İndeksler ve Veri Tabanları


Arşiv

Otuzyedi Sanat ve Tasarım Dergisi tüm sayılarına ulaşmak için tıklayınız.

İletişim


Telefon:            0366 280 2404

Unvanı:               Dekan Yardımcısı

 Adı Soyadı:      Dr. Öğr. Üyesi Elçin ERGİN TALAKA