Tarihçe:  Fakültemiz, Milli Eğitim Bakanlığının 14.08.2014 tarihli ve 3364468 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16.02.2015 tarihinde kurulmuştur. 

Müzik Bilimleri Bölümü olarak 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında 20 kişilik kontenjan ile öğrenci alınması planlanmaktadır.


Amaç: Müzik bilimleri bölümü, tarihi geçmişi derin olan Türk müziği kültürünün, genel olarak nazariyatını, icra tekniklerini, ses sitemini ve makamsal özelliklerini, hedef kitleye kazandırma gayreti içerisindedir. Müfredatı ve ders içerikleri arasında öğrencilere günümüz müzik kültürünün özellikleri ve teknolojinin müzik ile ortak hareketi sonucunda ortaya çıkan müzik teknolojileri alanında uzman yetiştirmeyi de hedefler. Bu alanda  profesyonel ses kayıt, seslendirme, radyo-tv yayıncılığı, akustik, bilgisayarla müzik üretimi, ses tasarımı gibi alanlarda söz sahibi olacak lisans mezunlarını yetiştirir. Türk müziği alanında da genel olarak Temel Müzik Kuramları, Sanat Tarihi, Genel Müzik Tarihi, Sanat Felsefesi, Osmanlıca, Müzik Formları, Türk Klasik Müziği Kuramı, Türk Halk Müziği Kuramı vb. dersler ile teori alanında, Ud, Kanun, Ney, Bağlama, Türk Klasik Müziği Repertuarı, Türk Din Müziği ve Türk Halk Müziği Repertuarı dersleri sayesinde uzman müzikologlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Genel olarak Geleneksel Türk Halk Müziği, Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Klasik Batı Müziği alanlarında hem teori hem de icra olarak yetkin kişilerin yetiştirilmesi, bu alanlarda kapsamlı araştırmalar yapabilen müzikologların bu disipline kazandırılması hedeflenmektedir.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Her yıl bölümümüze yerleştirilmek üzere özel yetenek sınavı için 20 öğrenci kontenjanı açılmaktadır.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Ölçme ve Değerlendirme: Kastamonu Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.


İstihdam Olanakları: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmen olarak, TRT ve Kültür Bakanlığı'ndaki ilgili birimlerde sanatçı olarak ayrıca özel müzik eğitimi veren kuruluşlarda görevli olarak çalışma imkanları bulunmaktadır. 


Misyon: Türk müziğinin geçmişten gelen, hem bilgi hem de beceri(icra) özelliklerini kazanan, günümüz müzik kültürü hakkında bilgi sahibi ve müzik teknolojileri alanında bilgisi olan; toplumun birçok sahasında müzik ile ilgili ihtiyaçlara cevap verebilecek ve yeni eserler kazandırma, eski eserler ile ilgili analiz kabiliyeti ve bilgisi olan, yaratıcı bireyler yetiştirmektir.


Vizyon: Türk müziği alanında ve güncel müzik ile müzik teknolojileri sahasında bilgi, beceri sahibi bireyler ile Türk müziğini ve bu müzik kültürü içerisindeki enstrümanları dünyaya tanıtmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kıymete değer bir konuma taşıyabilmektir.


 

Fiziki Altyapı: 

BÖLÜM ADI

STÜDYO

ADET

SINIF

ADET

ÇALIŞMA ODALARI

ADET

 

 

Müzik Bilimleri

Ses Kayıt Stüdyosu

1

Yalıtılmış Koro Sınıfları

2

Bireysel Çalışma Odaları

11

Donanımı Tamamlanmış Teori Sınıfları

2

 

 

Toplam

1

Toplam

4

 

11