Tarihçe:  Fakültemiz, Milli Eğitim Bakanlığının 14.08.2014 tarihli ve 3364468 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16.02.2015 tarihinde kurulmuştur. Seramik ve Cam Bölümüne Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 06.05.2016 tarihli ve 75850160-104.01.01.01-27254 sayılı yazısı ile öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir.


Amaç: Bölüm olarak amacımız; teknolojiyi dünya standartlarında takip eden, kendini sürekli yenileyen, çevresine ve içinde yaşadığı topluma katkı sağlayan, alanında yetkin, yaratıcı çağdaş sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmektir.


Hedefler: Bölümümüzün amaçta belirtilen hususları çerçevesinde her yıl açılan kontenjan doğrultusunda alınan öğrencileri nitelikli şekilde yetiştirmek. 4 yıllık eğitim süreci sonunda Türkiye geneli ve uluslararası ölçekte çeşitli sektörlerin ve eğitim-öğretim kurumlarının ihtiyacı olan iş gücünü karşılamak.Gelişen teknoloji ve değişen çağ ile birlikte hem sanat hem endüstri alanında iç dinamiğe sahip yenilenmeye açık bireyler yetiştirmek.


 Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik Ve Cam Bölümü 2016-2017 eğitim öğretim yılında 12 öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 11 ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 12 öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren bölümümüzde toplam 35 öğrenci eğitim almaktadır. 

Program süresince seramik tasarımı eğitimi, sanatsal seramik, endüstriyel seramik ve seramik teknolojisine ilişkin dersler verilecektir. Sürekli yenilenen ve gelişen seramik teknolojisi, eğitimin içeriğini ve yöntemlerin de belirlemektedir. Bu bakımdan 4 yıllık eğitim öğretim süresince seramik tasarımı, kil, sır, alçı gibi seramik malzemelerinin kullanımı ve özellikleri tanıtılacaktır. Bu malzemelerle şekillendirme teknikleri, dekor uygulamaları gibi öğretim süreçleri atölyeler ile teknoloji laboratuarında teorik ve uygulamalı olarak sürdürülecektir. Programda kuramsal sanat ve kültür ağırlıklı derslerle öğrencilerin sanatsal gelişimleri sağlanacaktır.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Lise Diplomasına sahip Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak, sınavları başarmış olmak zorundadır (YGS ve LYS) . Her yıl bölümümüze özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı için 15’i yabancı olmak üzere toplam 45 öğrenci kontenjanı açılmaktadır.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Ölçme ve Değerlendirme: Kastamonu Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.


İstihdam Olanakları: Programdan mezun olan öğrenciler, Dünya pazarında önemli bir paya sahip olan ve gün geçtikçe üretim kapasitesini arttıran Türk Seramik Endüstrisi’nde tasarımcılıktan yöneticiliğe kadar birçok faklı konumda görev alabilirler. Alanlarında araştırmacı olabilecekleri gibi özel seramik atölyeleri açarak halka yönelik kurslar düzenleyebilirler. Bu atölyelerde piyasanın ihtiyacı olan ürünlerin tasarımını ve üretimini gerçekleştirebilirler. Ayrıca Sanat Danışmanı, Kültür Bakanlığı’na bağlı çeşitli birimlerde Restoratör ve Uzman, Güzel Sanatlar Eğitim ve Araştırma Kurumlarında Akademisyen olma hakkı kazanabilirler. Gerekli olan koşulları sağladıktan sonra ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında Plastik Sanatlar Öğretmeni, Halk Eğitim Merkezlerinde, kreşlerde, anaokullarında ve sanat kamplarında Seramik Eğitmeni olarak görev alabilirler. 


Misyon: Üniversite-Sanayi işbirliği ile sektörü ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden program, seramik alanında öğrencilere bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanakları sağlayarak sanatın insana ait en üst düzeydeki etkinliklerden biri olduğunu özümseyen evrensel düşünce ve değerlere sahip çağdaş sanatçı adayları yetiştirmek Seramik ve Cam Bölümünün misyonudur.


Vizyon: Seramik alanında öğrencilere bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanakları sağlayarak, sanatın evrensel düşünce ve değerlerine sahip çağdaş, nitelikli, konusunda uzman, çözüm üretip uygulayabilen, ulusal ve uluslararası platformda söz sahibi olabilecek çağdaş seramik sanatçıları ve tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölgesel kalkınmaya destek olmak amacıyla üniversite sanayi işbirliği sağlamak, projeler üretmek ve hayata geçirmek aynı zamanda coğrafyanın doğal zenginliklerinden biri olan Kastamonu kilinin kullanılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik bilimsel ve sanatsal çalışmalarda bulunmak bölümün hedefleri arasındadır.


Fiziki Altyapı

BÖLÜM ADI

ATÖLYE

ADET

LABORATUVAR

ADET

DERSLİK

ADET

 

 

 

 

Seramik ve Cam

Alçı Şekillendirme Atölyesi (E-124)

1

Seramik Teknoloji Laboratuvarı (D-213)

1

Seramik Şekillendirme Atölyesi (E-119)

1

Torna Şekillendirme Atölyesi (E-120)

1

Fırın Odası (E-121)

1

Öğretim Elemanı Çalışma Atölyesi (E-123)

Toplam

4

Toplam

1

Toplam

-

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.