Dekan V. Prof. Serkan İLDEN    
Dekan Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ    
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Elçin ERGİN TALAKA    
Fakülte Sekreteri Teslime YILMAZ