Teslime YILMAZ
Fakülte Sekreteri


Muhammet DEMİREL

Mali İşler


Tuna ÇIĞŞAR

Şef, Yazı İşleri ve 
Öğrenci işleri Bürosu


Alper CİVAN

Öğrenci İşleri - Taşınır Kayıt Yetkilisi