Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 16.02.2015 tarihinde kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.04.2015 tarihli ve 22786 sayılı yazıları ile Fakültemiz bünyesinde Resim, Geleneksel Türk Sanatları, Seramik, Grafik Tasarım, Müzik Bilimleri, Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyon ile Sinema-TV Bölümleri olmak üzere yedi bölüm açılması uygun görülmüştür. 2015 yılında Resim ve Geleneksel Türk Sanatları olmak üzere iki bölümle eğitime başlayan fakültemiz 2016 yılında Seramik ve Grafik Tasarım Bölümleri olmak üzere dört bölümle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.2017 yılında Seramik Bölümümüzün adı "Seramik ve Cam Bölümü" olarak değişmiştir. Fakültemizde Resim, Geleneksel Türk Sanatları, Seramik ve Cam ile Grafik Tasarım Bölümü olmak üzere aktif durumda dört bölümümüz bulunmakta, bu bölümlerde aynı zamanda lisansüstü eğitim de verilmektedir.