2020-2021 Özel Yetenek Sınavı (Plastik Sanatlar) Sonuçları için tıklayınız.
 
 
2020-2021 Özel Yetenek Sınavı (Müzikoloji) Sonuçları için tıklayınız.
 
Kesin Kayıt Tarihleri: 28-29 Eylül 2020
Yedek Aday Kayıt Tarihleri: 1-2 Ekim 2020
 
 
Kayıt için gerekli belgeler
 

1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (noter tasdikli fotokopi kabul edilmeyecektir).
2- İkametgâh Beyan Formunu da doğru şekilde doldurarak altına tarih ve imzanızı atınız. Form için tıklayınız.
3-12 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf
4- ÖSYM sonuç belgesi (internet çıktısı)
 
Engelleri adaylar için yukarıdaki belgelere ek olarak (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri zorunludur.
 
Öğrenci İşleri (İletişim)
 
0366 280 24 07