Kesin Kayıt Tarihi: 09-10 Eylül 2019

Grafik Tasarım Bölümü’ne kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesine ulaşmak için tıklayınız.

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesine ulaşmak için tıklayınız.

Resim Bölümü’ne kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesine ulaşmak için tıklayınız.

Seramik ve Cam Bölümü’ne kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesine ulaşmak için tıklayınız.

Müzik Bilimleri Bölümü’ne kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesine ulaşmak için tıklayınız.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (noter tasdikli fotokopi kabul edilmeyecektir).

2- İkametgâh Beyan Formunu da doğru şekilde doldurarak altına tarih ve imzanızı atınız. Form için tıklayınız.

3-8 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf

4- ÖSYM sonuç belgesi (internet çıktısı)