Özbekistan National Institute of Fine Arts and Design Named After Kamoliddin Bekhzod, Tashkent Güzel Sanatlar ve Tasarım Enstitüsü ile Üniversitemiz ve fakültemiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde karşılıklı kültürel, sanatsal ve akademik çalışmalar yürütülecektir.

Protokol ve İkili İş Birliği Anlaşması ile öğretim elemanlarının yanı sıra lisans, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin sanatsal, kültürel, bilimsel ve akademik çalışmalarda deneyim ve bilgi paylaşımıyla birlikte, düzenlenecek olan; ortak proje, konferans, sempozyum, organizasyon, sergi, bienal, workshoplar ile eğitimine ve alanına yönelik kazanımlar sağlayacaktır.

Özbekistan National Institute of Fine Arts and Design Named After Kamoliddin Bekhzod, Tashkent Güzel Sanatlar ve Tasarım Enstitüsü ile Üniversitemiz ve fakültemiz arasında imzalanan Protokol ve İkili İş Birliği Anlaşma Protokolünün her iki üniversiteye hayırlı olmasını diliyoruz.