Üniversitemiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Grafik Alanı öğrencilerimiz, Mücahit TOPKARAOĞLU ile Hacer ÇAVUŞ BEYAZ’ın Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilen Tezli Yüksek Lisans Tez Savunmaları 2 Nisan 2020 tarihinde Fakültemiz Grafik Tasarımı Bölümünde saat 13.00 ile 14.00 saatlerinde gerçekleştirilmiş ve kayıt altına alınmıştır.

Sosyal Bilimler Enstitüsünde ve Sanat ve Tasarım Anasanat Dalında gerçekleştirilen Tezli Yüksek Lisans Tez Savunması Video Konferans Yöntemiyle gerçekleştirilen ve sosyal mesafeye uyulan ilk tez savunması olmuştur.

Grafik Alanı öğrencilerimizden;

Mücahit TOPKARAOĞLU, “ Kastamonu İlindeki İşletme Tabelalarının Kent Estetiği Açısından İncelenmesi ve Düzenlenmesi” konulu tezini,

Hacer ÇAVUŞ BEYAZ, “ Çeşitli Ülkelerden Örneklerle Bilimsel Bitki İllüstrasyonlarının Grafik Açıdan Değerlendirilmesi ve Tarihsel Süreçte Gelişimi” konulu tezini başarılı bir şekilde video konferans yöntemiyle savunarak öğrencilerimiz alanlarında “Uzman” unvanı almışlardır.

Öğrencilerimizin yetişmesinde emeklerinden dolayı tez danışmanı hocamız Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ’e, jüri üyeleri Doç. Dr. Burak Erhan TARLAKAZAN’a, Dr. Öğr. Üyesi Elif TARLAKAZAN’a ve Dr. Öğr. Üyesi Mahir YERLİKAYA’ ya (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümü) teşekkür ederiz.