Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Geleneksel Türk Sanatları Alanı ilk mezununu verdi. Yüksek Lisans Tez Savunmaları Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanlığında 10 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşti. 

Geleneksel Türk Sanatları Alanı Öğrencilerimiz; 

Tuğçe AKKAYA, “Matrakçı Nasuh Minyatürlerinde Mekân ve Zaman Anlayışı” konulu tezini, Harun GÜVEN, “ Hz. Yusuf Konulu Minyatürlerde Kompozisyon Düzeni ve Sanatsal Üretimler” konulu tezini, Hicran BAYCAN YILMAZ, “Osmanlı Kitap Sanatlarında Hz. Süleyman Konulu Minyatürler” konulu tezini, Kübra ATAY, “Modern Bir Problem Olarak Geleneksel Sanatlarda İşlev” konulu tezini başarı ile savunarak öğrencilerimiz alanında “Uzman” unvanı ile mezun olmuştur. 

Öğrencimizin yetişmesinde emeklerinden dolayı Tez Danışmanı Hocalarımız Doç. Ruhi KONAK’a ve Dr. Öğr. Üyesi İ.M.V. Noyan GÜVEN’e, Jüri Üyesi  Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU’na (Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü) teşekkür ederiz.