Fakültemiz Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. İrem Çalışıcı Pala, 21 Aralık 2016 tarihinde Fakültemiz Sergi Salonu’nda,

“Hayat Ağacı” - Çini Sergisi- temalı 4. Kişisel Sergisini gerçekleştirdi. Açılışta Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, üniversitemiz akademik ve idari personeli, öğrenciler ve davetliler bulundu.

Çalışıcı Pala sergisinde; sıraltı lüster ve fırça tekniği ile dekorlanmış ürünlerinde, evrensel bir motif olan evrenle yaşam arasındaki tüm ilişkileri simgeleyen Hayat Ağacı, axis mundi (evrenin direği) ve Kur’an’da yer alan Sidre Ağacı’ndan esinlendiğini belirtti.

Ayrıca İslam’da değerli metalden yemek yemenin yasak olması ve sarı rengin imparatorluk rengi olması nedeni ile Selçuklular ve İslam seramikçileri tarafından, Lüster tekniği ile üretilmiş kullanım kaplarının ve mimari seramiklerinin saray ve çevresince popüler olduğu, ancak ülkemizde Selçuklulardan günümüz 2000 li yıllara kadar lüster tekniğinin unutulduğunu, geleneksel Türk seramiğinin önemli bir üretim tekniği olan kuvarslı bünye, taş çini, fritli çamur gibi adlarla bilinen çamur yapısını yayınlanmış kimyasal analizlerden yola çıkarak günümüz hammaddeleri ile oluşturduğu yeni reçetede panoları ürettiğini, penç, hatayi, zümrüd-ü anka kuşu, ağaç ve gövde motiflerinin geleneksel Türk sanatı bezeme kuralları doğrultusunda özgün tasarlandığını ve kelebek motifini de öneri olarak sıraltı fırça dekoru ile sunduğunu aktardı.